Systém Jablotron 100

24.09.2018

Úspech produktovej rady Jablotron 100 je podmienený intuitívnym, jednoduchým ovládaním a možnosťou delenia alarmu do viacerých nezávislých sekcií. Alarmový systém JA-100 tiež vyniká inovačným riešením ovládania alarmu prostredníctvom webovej samoobsluhy a mobilnej aplikácie MyJABLOTRON.

Čítať viac

Bezpečnostná SIM Jablotron

02.10.2018

Predstavíme Vám výhody služby Bezpečnostná SIM Jablotron. Služba posúva alarmy Jablotron znovu o kúsok vopred - z hľadiska bezpečnosti, kvality a komfortu ovládania.

Čítať viac

Inteligentné funkcie

02.10.2018

Zoznámte sa s nadštandardnými funkciami systému Jablotron 100. Ovládajte svoj dom odkialkoľvek. Otvorte bránu kuriérovi alebo si zapnite vykurovanie na víkendovej chate. Zastrite žalúzie, rozsvieťte svetlá, riaďte elektroinštaláciu.

Čítať viac

Ovládanie brány cez alarm

06.12.2018

Systém Jablotron 100 má vyvinutých množstvo komponentov, ktoré umožňujú domácu automatizáciu. Ovládanie garážovej a vjazdovej brány diaľkovým ovládačom od Vášho alarmu patrí už roky k štandardným veciam, s ktorými sa stretávame. Ovládanie brán je možné aj zo systémových klávesníc, ktoré dokážu otvorenie brány indikovať priamo na ovládacom segmente.

Čítať viac

Odstavenie prívodu vody pri zaplavení

06.12.2018

Zabezpečovací systém Jablotron 100 má vyvinutých množstvo komponentov. Záplavové detektory Jablotron poskytujú doplnkovú ochranu k alarmu - ochranu voči zaplaveniu. S vhodne nastaveným systémom Jablotron 100 dokážeme uzavrieť prívod vody do objektu, ak bol vyvolaný záplavový poplach.

Čítať viac

Plášťová ochrana

13.01.2019

Pre pohodlný pohyb v obývanom objekte slúži plášťová ochrana. Plášťovú ochranu tvoria magnetické kontakty otvorenia na všetkých oknách a dverách a keď príde k otvoreniu (vypáčeniu) okien alebo dverí, spustí sa poplach. Plášťová ochrana poskytuje komfort pohybu pri zapnutom alarme.

Čítať viac

Poistenie voči vlámaniu

13.01.2019

Možno ešte neviete, že poisťovňa má isté nároky na zabezpečenie Vašej nehnuteľnosti pre prípad vlámania. Tieto nároky závisia od hodnoty Vašej nehnuteľnosti a patrí sem EZS (elektrická zabezpečovacia signalizácia).

Čítať viac

Prvky poplachového systému

13.01.2019

Alarm musí podľa noriem obsahovať dôležité prvky, ktoré sú nevyhnutné najmä vtedy, ak sa niečo stane a vy si budete nárokovať náhradu škody od Vašej poisťovne. To isté platí, ak využívate službu Bezpečnostná SIM Jablotron a Váš alarm zlyhá vinou chybného výrobku pri zapnutom alarme.

Čítať viac