Význam rekuperácie

Význam rekuperácie

Rekuperácia

Dnes kladieme zvýšené nároky na tesnosť budov s ohľadom na maximálnu úsporu energií. V zateplených, takmer dokonale utesnených budovách nastala potreba riešiť vetranie technickými zariadeniami. Zariadenia ktoré zabezpečujú nútenú a riadenú výmenu vzduchu nazývame vetracími jednotkami s rekuperáciou tepla. Rekuperačné jednotky majú za úlohu zaistiť optimálnu výmenu vzduchu v interiéri, nakoľko nedostatočne vetrané priestory sú rizikové ako pre stavbu samotnú tak aj pre ľudské zdravie. V nedostatočne vetraných priestoroch je zvýšené riziko tvorby plesní, mikroorganizmov, alergických reakcií na odparovanie prchavých chemických látok z vybavenia domácnosti, a nadmerná vlhkosť v zle vetranom objekte tiež poškodzuje samotné stavebné konštrukcie.

Proces

Tieto zariadenia využívajú teplotu vzduchu ktorý je spravidla odvádzaný z miestností ktoré produkujú pachy alebo vodné pary. Sú to napríklad kuchyne, kúpelne, WC, bazénové haly .... Teplota odchádzajúceho odpadového vzduchu prechodom cez výmenníky tepla rôznych konštrukčných prevedení vo výmenníku odovzdá svoju tepelnú energiu čerstvému vonkajšiemu prisávanému vzduchu. Po ohriatí prívodného vzduchu vo výmenníku tepla je tento vzduch distribuovaný prostredníctvom vzduchových rozvodov a distribučných elementov do obytných miestností. Týmto nastáva pomalé prúdenie vzduchu z obytných miestností s privádzaným čerstvým vzduchom do miestností z ktorých vzduch odsávame. V zimnom období by mala byť zabezpečená nepretržitá prevádzka systému.

Vlhkosť vzduchu

Dôležitý parameter pri rekuperácii tepla je tiež zachovanie zdravej vlhkosti v objekte (45-55%). Táto vlhkosť je ovplyvnená ročným obdobím, kedy v zime chladný vonkajší vzduch nie je schopný absorbovať veľký objem vodnej pary. Po ohriatí v bežnom výmenníku tepla prichádza do interiéru vzduch s nízkym obsahom vlhkosti. Rekuperačné jednotky s rotačným, resp. entalpickým výmenníkom tento problém riešia, nakoľko časť vlhkosti vracajú späť do objektu.