Servis a dezinfekcia rekuperácie ozónom

Servis a dezinfekcia rekuperácie ozónom

Prečo práve ozón ?

Ozón (O3) je prírodný plyn, skladá sa z 3 atómov kyslíka. Ozón má mimoriadne dezinfekčné a oxidačné vlastnosti, a nespôsobuje žiadne alergické reakcie či dýchacie problémy. Po krátkom čase sa rozpadá na kyslík. Ozón je pre ľudský organizmus neškodný. Používa sa aj v zdravotníctve, potravinárstve ...

Ozón s takmer 100% účinnosťou likviduje baktérie, vírusy, patogénne organizmy, pliesne a ďalšie mikroorganizmy. Generátor ozónu produkuje ozón v koncentrácii neškodnej pre ľudský organizmus. Ozón vzniká vysokofrekvenčnými výbojmi medzi elektródami. Vyprodukovaný ozón postupne prechádza rekuperačnou jednotkou, vzduchotechnickými rozvodmi a distribučnými prvkami. Týmto procesom sa za niekoľko desiatok minút celý systém dezinfikuje. Pritom zohľadňujeme špecifiká každého domu.

Ozónom dezinfikujeme aj klimatizačné jednotky a vzduchotechnické potrubné rozvody, odstraňuje zápach napr. zo zafajčených priestorov barov, kaviarní ...

Schopnosť ozónu odstraňovať pachy je možné využiť napríklad aj na dezinfekciu autoklimatizácie kde pri zapnutej autoklimatizácii cirkuláciou vzduchu v automobile dokážeme za 10 minút úplne vydezinfikovať systém vrátane neprístupných rozvodov.

Dezinfekciu rozvodov rekuperácie doporučujeme vykonávať raz za 2 roky.

ozon-generator-klimatizacia-rekuperacia
Generátor ozónu pre servis rekuperácie, vzt, autoklimatizácie