Dezinfekcia autoklimatizácie ozónom

Dezinfekcia autoklimatizácie ozónom

Dezinfekcia a odstraňovanie zápachu autoklimatizácie

Dezinfekčnú schopnosť ozónu využívame tiež na čistenie autoklimatizácie kde pri zapnutej vnútornej cirkulácii vzduchu v automobile dokážeme za 10 minút úplne vydezinfikovať systém vrátane neprístupných rozvodov.

Ozón s takmer 100% účinnosťou likviduje baktérie, vírusy, plesne, patogénne a ďalšie mikroorganizmy. Generátor ozónu produkuje ozón v koncentrácii neškodnej pre ľudský organizmus. Ozón vzniká vysokofrekvenčnými výbojmi medzi elektródami. Vyprodukovaný ozón postupne prechádza okruhom autoklimatizácie a interiérom vozidla pričom dezinfikuje a odstraňuje zápach z atoklimatizácie a interiéru.

ozon-generator-autoklima

Ozónový generátor pre čistenie a dezinfekciu autoklimatizácie