JABLOTRON FUTURA

JABLOTRON FUTURA

Rekuperácia - nová oblasť pôsobenia spoločnosti Jablotron

Česká spoločnosť JABLOTRON GROUP a.s. (1990), popredný výrobca poplachových systémov rozšíril svoju pôsobnosť v oblasti technológií ktoré zabezpečujú komfort a úspornú prevádzku obytných budov. Za týmto účelom vznikla v roku 2015 celkom nová divízia JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o..

 

Revolúcia v rekuperácií

Spoločnosť JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o. uviedla na trh revolučnú rekuperačnú jednotku JABLOTRON FUTURA. Vďaka svojej jedinečnej konštrukcii maximálne využívajúcej fyzikálne zákony Vám zabezpečí optimálnu kvalitu vzduchu v interiéri a minimálne prevádzkové náklady na vetranie domu.

 

 

Pojem rekuperácia nestráca zmysel - bezkonkurenčne najnižšia spotreba v mrazoch

V mrazivých dňoch táto rekuperačná jednotka pri svojej vysokej účinnosti (91%) oproti iným konkurenčným výrobkom nepotrebuje predohrev prívodného vzduchu. Šetrí  tým náklady na elektrickú energiu potrebnú na predohrev aby nedochádzalo k namŕzaniu výmenníka. Pri bežných doskových výmenníkoch platí pravidlo: čím vyššia účinnosť, tým viac zaplatíte za energiu vynaloženú na predohrev studeného vzduchu v zimných mesiacoch. Pre rekuperátor JABLOTRON FUTURA elektrický predohrev nenájdete ani v ponuke doplnkovej výbavy.

 

Zachová optimálnu vlhkosť - nevysuší interiér

FUTURA automaticky zachováva prirodzenú vlhkosť  vďaka riadenému entalpickému výmenníku a nevyžaduje dodatočné zvlhčovanie vzduchu. Optimálna vlhkosť je dôležitá pre Vaše zdravie. Bežné doskové výmenníky (súprudné, protiprúdové, krížové) dosahujú najvyššiu účinnosť avšak majú 2 veľké nedostatky:

  • vysušujú interiér (neprenášajú vlhkosť → zdravotné problémy)
  • potrebujú elektrický predohrev (v zimnom období pojem rekuperácia stráca zmysel)

Dômyselná konštrukcia jednotky Futura tieto nedostatky klasických doskových výmenníkov eliminuje.

Zónové vetranie

Vetranie je smerované tam, kde je potrebné. Zónová regulácia vetrania optimalizuje vetranie na základe senzorov CO2 a vlhkosti v jednotlivých miestnostiach. FUTURA zaistí optimálne vetranie s menším výkonom presne tam, kde je to potrebné.

 

Chladiaci modul CoolBreeze

Vetracia jednotka FUTURA môže byť doplnená o entalpický chladiaci modul CoolBreeze. CoolBreeze eliminuje tepelné zisky z vetrania v letnom období.

 

jablotron futura

Doplnkový modul CoolBreeze

 

Nadštandardná výbava

Samozrejmosťou sú peľové filtre triedy F7 ktorých zanesenie Vám FUTURA automaticky ohlási. Chod jednotky FUTURA je autonómny, štandardne je vybavená ovládačom so vstavaným CO2 senzorom ktorý riadi jednotku podľa aktuálnej potreby vetrania.

 

Aplikácia MyJABLOTRON

Samozrejmosťou je tiež vzdialené ovládanie prostredníctvom aplikácie MyJABLOTRON. Aplikácia MyJABLOTRON vznikla pre správu a ovládanie poplachových systémov Jablotron a po novom  prostredníctvom nej môžete ovládať aj rekuperátor JABLOTRON FUTURA.

 

Rekuperačná jednotka JABLOTRON FUTURA vďaka svojej konštrukcii v mnohých parametroch prevyšuje konkurenčné výrobky.