Servis klimatizácie

Servis klimatizácie

Pod pojmom servis klimatizácie rozumieme údržbu klimatizácie. Ak je klimatizácia nefunkčná, používame pojem oprava klimatizácie. Pravidelný servis klimatizácie Vám zabezpečí ekonomickú, dlhú a zdravú prevádzku zariadenia.

Rozlišujeme dva druhy servisu, a to užívateľský a profesionálny. Vy, ako užívateľ by ste mali pravidelne vykonávať servis v podobe čistenie filtrov vo vnútornej jednotke. Profesionálny servis vykonáva firma, ktorá sa venuje montáži klimatizácií. Tieto firmy vedia, ako pristupovať k častiam klimatizácie (elektrickým aj chladiarenským) tak, aby sa zariadenie nepoškodilo. 

servis-klimatizacie-nitra-bratislava

Servis klimatizačnej jednotky (čistenie) pozostáva:

  • kontrola funkčnosti zariadenia
  • čistenie prachového filtru vnútornej jednotky
  • dezinfekcia výparníka
  • kontrola elektrických častí, spojov, konektorov vnútornej jednotky
  • kontrola chladiaceho okruhu vnútornej jednotky
  • kontrola odtoku kondenzu
  • čistenie vonkajších plastov vnútornej jednotky
  • kontrola činnosti vonkajšej jednotky 
  • kontrola elektrických častí, spojov a konektorov vonkajšej jednotky 
  • kontrola tesnosti chladiarenského okruhu jednotky

 

Ekonomická prevádzka

Pri pravidelnom servise klimatizácie Vám zariadenie pracuje najefektívnejšie. Rýchlo miestnosť vychladí a aj vykúri. Tým sa znižuje doba prevádzky, a to Vám zabezpečí tie najnižšie prevádzkové náklady. Pri zanesenej klimatizačnej jednotke je znížený prietok vzduchu cez zariadenie, čo má za následok zvýšenie spotreby a doby prevádzky. Znečistenie zariadenia má za následok aj namŕzanie jednotky a slabý výkon.

Dlhá životnosť

Dlhú životnosť zariadení dosiahnete iba pri pravidelnom servise. Odmenou Vám bude dlhá životnosť a príjemný komfort nielen počas letných dní, ale aj počas prechodného obdobia. Vtedy Vám rýchlo a efektívne vykúri Vaše priestory. 

Zdravá prevádzka

Témou pri klimatizácii býva vždy jej vplyv na človeka. Ak je zariadenie znečistené môže byť nebezpečné pre zdravie človeka. V tomto prípade sa treba starať hlavne o vnútornú jednotku. Pravidelná kontrola zaistí, že vo vnútri jednotky nerastú huby ani baktérie. Ďalším veľmi dobrým indikátorom je zápach z jednotky. Pochádza buď z kondenzu (prenikanie zápachu z odpadu do jednotky, ktorá ho následne rozfukuje) alebo práve z  rôznych húb rastúcich na výparníku a ventilátore. 

Zanedbaný servis

Tieto niekedy až extrémne prípady znečistenia bývajú často nepovšimnuté a ohrozujú Vaše zdravie. Radi sa postaráme o Vaše zariadenie, aby bolo vždy pripravené vytvoriť komfortnú klímu.

Špecifické podmienky môžu nastať ak ste v oblasti s výskytom topoľov. Kontaktujte nás po odkvitnutí topoľov, keď už vzduchom nepoletujú biele chumáče. Tieto chumáče sa zachytávajú na vonkajšej jednotke a spôsobujú jej veľké ťažkosti pri prevádzke zariadenia.

 

Doporučujeme vykonanie servisu klimatizácie pred sezónou (február - apríl) a  po sezóne (október - november).

 

Kontaktujte nás